Projektowanie stron internetowych ideox.pl

aktualnie....


2013-11-08

Przy okazji niżej wpomnianego remontu tylnego zawieszenia postanowiłem zeszperować dyfer. Oczywiście nie jest to takie proste i nie da się tego zrobić za darmo (wykluczając elektroszperę), która raczej zdyskwalifikowała by samochód do normalnej jazdy "nie bokiem". Do zabiegu będziemy potrzebowali seryjny dyfer z modelu S14 wraz z półosiami, a przynajmniej ich połową :) od strony dyfra. Obudowy w modelach S14 i S12 to dwa zupełnie niepasujace elementy i spasowanie całego dyfra z S14 wiązało by się z masą przeróbek. Najprostszym rozwiązaniem uzyskania LSD było by kupno samego środka dedykowanego do tego modelu, jednak cena w granicach 4 tyś złotych zupełnie przekreśla to rozwiązanie.  Tak więc szukając informacji w internecie i pytając zaprzyjaźnionych posiadaczy S12 kupiłem dyfer z S14 wraz z półosiami. Nie będe się rozpisywał co pokolei zostało rozkręcone, gdyż osobiście tego nie robiłem. Środki z obu dyfrów wraz z półosiami od strony dyferencjału zostały zdemontowane. Koło tależowe z S12 zostało zamienione, gdyż przełożenie w obu dyfrach jest inne. Na szczęscie te elementy pasowały. Śruby od koła talerzowego są na kleju, toteż kolega który to demontował miał z tym sporo problemów. Niestety po przełożeniu środków z nowym kołem talerzowym, należy skasować luz pomiędzy nim a zębnikiem. Do tego będzie trzeba odpowiednio dobrać podkładki (być moze przydadzą sie podkładki z dawcy. Gdy dyfer siedzi już w środku można wcisnąć obie półosie wewnętrzne z S14. Kolejnym etapem jest zmodyfikowanie półosi zewnętrzych z S12, gdyż oryginalnie od strony dyferencjału są one wciskane razem z przegubem rolkowym, a nie tak jak to jest w S14 doda tkowo rozkecane. Dlatego w skrócie przegób trójrolkowy z S14, który jest na wieloklinie zabezpieczony pierścieniem zegera należy zdemontować i przyspawać do już odpowiednio skróconej półosi z S12. Najlepszym rozwiązaniem było by wyfrezowanie nowego wieloklinu, w co nie chcieliśmy się bawić, gdyż było by to czaso i pieniądzo chłonne a wcale nie koniecznie lepsze rozwiązanie :D (trzeba przetestować tanią i szybką opcje spawania ). Mam nadzieję, że wyraziłem się dość jasno a dla potwierdzenia poniżej zamieszczam kilka zdjęć z opisem poszczególnych elementów. 

[ENG] (Google and some small changes from me :P) 
I decided to strengthen differential. Of course it is not that simple and it cannot be done for free ( excluding welding ) but that would rather disqualify my car from normal driving  "not on the side" . For the procedure , we will need the serial differential from model S14 and the axle shafts from the same model . Enclosed models S14 and S12 are two completely mismatched parts. That’s why the fitting of the entire differential associated with the S14 would involve a large amount of modifications. The simplest solution to obtain LSD would be buying the very center dedicated to this model , but the price was around 4 thousand PLN, which completely negates the solution . So after searching for information on the Internet and asking the friendly owners of S12 I  bought S14 differential with axle shafts . I'm not going to elaborate on what has been done one by one , it is too easy :P . Overall: Centers of both diff with the axle shafts from the differential has been removed. Big crown wheel of S12 diff has been replaced , they are different. Fortunately these elements fit . Bolts from the crown wheel are on glue , so my colleague had a lot of problems with the disassembly . Unfortunately, after the transfer of the new wheel packing , the clearance had to be erased between it and the pinion . For this you will need appropriately selected pads (S14 diff pads maybe useful). When the differential is in the middle of the two shafts it can be pushed inside the S14 . Next step is to modify the driveshaft external display unit of the S12 , because originally from the differential , they are pressed together with joint roller , and not, as it is in the S14 additionally untwisted . Therefore the three-roll restrictor joint  of S14 , which is protected by a ring Zeger must be removed and properly welded to the already shortened driveshaft from the S12 (like on pic) . The best solution would be a new splines machining , but for us it is impossible because the part is hardened . ( I prefer to test cheap and fast welding options ;)). I hope I made myself quite clear and to explain even better below I put some pictures of the description of the individual elements.